Quảng cáo Google Adwords

Google Adwords Marketing

Google Adwords là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp nhằm tiếp cận khách hàng mới và phát triển doanh nghiệp của mình. Bạn có thể chọn nơi quảng cáo của bạn xuất hiện, đặt nhân sách mà bạn thấy hài lòng và đo lường tác động của quảng cáo.

Thông qua quảng cáo Google Adwords, bạn có thể tiếp cận những người đang tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ của bạn và những người đang duyệt website có liên quan đến những gì bạn bán. Với đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột, bạn chỉ bị tính phí khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn.

Lợi Ích Của Quảng Cáo Google Adwords


Quảng cáo của bạn xuất hiện bên cạnh nội dung có liên quan

Mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn

Và kết nối với doanh nghiệp của bạn

Xem AdWords có thể làm gì cho bạn:
 1. Tăng lượt đến cửa hàng.
 2. Tăng cuộc gọi điện thoại.
 3. Thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến.
 4. Thúc đẩy khách hàng tiềm năng trực tuyến.

Cấu trúc tài khoản quảng cáo Google Adwords:
Tài khoản
Cửa hàng đồ nội thất
Chiến dịch Chiến dịch
Bàn Giường
Nhóm quảng cáo Nhóm quảng cáo Nhóm quảng cáo Nhóm quảng cáo
Bàn cà phê Bàn ăn Giường sofa Giường ngoại cỡ
Quảng cáo 1 Quảng cáo 1 Quảng cáo 1 Quảng cáo 1
Quảng cáo 2 Quảng cáo 2 Quảng cáo 2 Quảng cáo 2
Quảng cáo 3 Quảng cáo 3 Quảng cáo 3 Quảng cáo 3

Vị trí quảng cáo của bạn có thể xuất hiện:

Vị Trí Quảng Cáo Của Bạn Có Thể Xuất Hiện

 1. Hiển thị quảng cáo của bạn trên Tìm kiếm của Google và các trang web tìm kiếm khác.
 2. Hiển thị quảng cáo của bạn trên các trang web mà khách hàng truy cập.
 3. Hiển thị quảng cáo của bạn trên điện thoại và thiết bị di động.
 4. Hiển thị quảng cáo của bạn cho những người sống tại vị trí đã chọn hoặc nói ngôn ngữ nhất định.
 5. Hiển thị quảng cáo cho các đối tượng cụ thể.

Tại sao chọn Nhịp Cầu Vàng?

Chúng tôi cam kết hài lòng 100% với các tiêu chí:

 1. Chi phí cho dịch vụ quảng cáo luôn thấp nhất.
 2. Tỷ lệ click vào quảng cáo trên số lần hiển thị quảng cáo đạt được cao nhất.
 3. Số lần click vào quảng cáo đạt được nhiều nhất trên mỗi ngân sách quảng cáo.
 4. Xác định chính xác từ khóa kích hoạt quảng cáo, chọn đúng vị trí và thời điểm xuất hiện quảng cáo giúp hướng đúng đối tượng đang thật sự cần đến dịch vụ, sản phẩm đang quảng cáo.
 5. Điểm chất lượng của từ khóa kích hoạt quảng cáo do Google đánh giá đạt được trên 8 trong thang điểm 10.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ và tiếp cận khách hàng tiềm năng của các bạn trong thời gian sớm nhất.