Tối ưu hóa Điểm chất lượng, Tỷ lệ chuyển đổi

Kiến Trúc Chuyển Đổi

Bạn đang lo ngại vì chi phí đầu từ cho quảng cáo cao trong khi hiệu xuất có được khách hàng là rất thấp. Chúng tôi có giải pháp Tối ưu hóa Điểm chất lượng và Tỷ lệ chuyển đổi.

Bằng cách tối ưu hóa Điểm chất lượng của quảng cáo, khi đó chi phí dành cho quảng cáo của bạn sẽ hạ thấp trong khi hiệu quả của nó đem lại thì cao hơn. Cơ hội tiếp cận được nhiều hơn những khách hàng tiềm năng của bạn.

Sau khi khách hàng tiềm năng Click vào quảng cáo để đến website giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ của bạn, chúng tôi cố gắng làm tăng tỷ lệ chuyển đổi, biến khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng của bạn.

Sau đây là quá trình chúng tôi thực hiện:
  1. Xác định lại mục tiêu cho quảng cáo.
  2. Liệt kê danh sách từ khóa theo nhóm quảng cáo.
  3. Tạo các văn bản quảng cáo có liên quan nhiều hơn đến từng chiến dịch cụ thể.
  4. Tạo trang đích cho quảng cáo có nội dung tập trung hơn.
  5. Loại bỏ các nội dung không cần thiết trên website.
  6. Thêm hình ảnh sinh động hơn cho bài viết.
  7. Sử dụng các công cụ theo dõi báo cáo chuyển đổi trên website.
  8. Phân tích nội dung chuyển đổi trên website và có những giải pháp cụ thể.
Tối Ưu Hóa Điểm Chất Lượng và Tỷ Lệ Chuyển Đổi

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ dịch vụ tốt nhất.